ETT PARTNERSKAP FÖR ATT INKLUDERA ENSAMKOMMANDE, SOM OMFATTAS AV GYMNASIELAGEN, PÅ ARBETSMARKNADEN GENOM ATT BYGGA MENTORSKAP OCH SKAPA EN HÅLLBAR ARBETSMARKNAD.

ETT SAMARBETE MELLAN:

Med stöd av: